सुरु भयो दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया

सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छान्ने भएको छ । कुनै सरकारी सेवा वा सार्बजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीका हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दसौं तह वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा अनुभव प्राप्तले मात्र आवेदन दिन पाउने छन्।

कुनै सरकारी सेवा वा सार्बजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, आयोग प्रतिष्ठान वा सार्वजनिक कम्पनीको कर्मचारीका हकमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी, दसौं तह वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा अनुभव प्राप्तले मात्र आवेदन दिन पाउने छन्।।