परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीमा ६० प्रतिशत सस्तो औषधि भएको जिकिर