इटहरी र बीरगंजमा सम्पन्न भयो वजाज मास्टर मेक कार्यक्रम २०१८

प्रतियोगीतालाई एच एच वजाजले प्राथमिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय चरणमा गरि ४ चरणमा सञ्चालन गर्ने जानकारी हंसराज हुलालासचन्दका तालिम विभागिय उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।