महालक्ष्मी विकास बैङ्कका ग्राहकलाई ग्रान्डी अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट दिने

सम्झौताअनुसार बैङ्कका डेबिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहक, ग्राहकका परिवार, कर्मचारीलगायत कर्मचारीका परिवारले पनि अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवा शुल्कमा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

महालक्ष्मी विकास बैङ्कले ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालसँग सेवा शुल्कमा १०% छुट दिने सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार बैङ्कका डेबिट कार्ड प्रयोग गर्ने ग्राहक, ग्राहकका परिवार, कर्मचारीलगायत कर्मचारीका परिवारले पनि अस्पतालमा उपचार गराउँदा सेवा शुल्कमा १० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् ।

महालक्ष्मी विकास बैङ्कले देशका ८३ ओटा शाखाहरुबाट बैङ्किङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।