पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको समस्या सुल्झियोः नेप्से