बजेट २०७६/७७ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब १ करोड

सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिनका लागि स्थानीय तहमा हुने आयोजनामा लगाउने भएको छ ।

काडमाठौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार दिनका लागि स्थानीय तहमा हुने आयोजनामा लगाउने भएको छ । स्थानीय तहमा सुचिकृत भएका बेरोजगारहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिइने छ ।