बजेट २०७६/०७७ : अतिक्रमित जग्गाहरु आगामी वर्षभित्र सरकारको मातहतमा

...

काठमाडौं । अतिक्रमणमा परेका जग्गाहरु आगामी वर्षभित्र सरकारको मातहतमा ल्याइने भएको छ ।