बजेट २०७६/७७ : मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम रहने

सरकारले आगामी आवमा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्ने बताएको छ ।